Pl En De

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka prywatności dot. Witryny internetowej w domenie : www.drukowanetasiemki.pl (zwanej dalej „Witryna internetową”) i jest skierowana do każdej osoby korzystającej z Witryny internetowej (zwanej dalej jako „Użytkownik”) a określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkowników oraz zabezpieczenie danych osobowych (zwana jest także dalej „Polityką”) .

2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników przy użyciu Witryny internetowej jest Firma Produkcyjno - Handlowa Bogusław Pustelnik 90-157 Łódź, ul Tkacka 52A, NIP 7250003658, REGON 004337877 zarejestrowana w CEIDG (zwana dalej „Administratorem danych osobowych”).

3. Użytkownik kontaktując się z Administratorem danych osobowych i/lub zapisując się do newslettera- przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres email).

4. W przypadku kontaktu z Administratorem danych osobowych- podstawa prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na podejmowaniu czynności, na żądanie Użytkownika, zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Witryny internetowej, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „Rozporządzeniem RODO).

5. W przypadku subskrypcji newslettera (przesyłane przez Administratora danych osobowych drogą mailową informacje handlowe, marketingowe, reklamowe dot. Administratora danych osobowych)- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest uzyskana uprzednio zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust.1. lit. a) Rozporządzenia RODO.

6. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub subskrypcji newslettera (do czasu cofnięcia zgody Użytkownika).

7. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który wpisze adres
e-mail w udostępnione pole na Witrynie internetowej. Na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej subskrypcji. Z chwilą potwierdzenia zapisania się do newslettera dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej wysyłki newslettera pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt.3 jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane (np. kontaktu z Użytkownikiem, wysyłki newslettera). Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim, bez uzyskania uprzedniej, odrębnej zgody Użytkownika.

9. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być także, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Administratorem danych osobowych, podmioty zajmujące się obsługa informatyczna Witryny internetowej, ewentualnie podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe.

10. Administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik ma, w każdym czasie prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

13. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Witryny internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia, oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

14, Witryna internetowa zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych (np. serwisu społecznościowego Facebook), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Witryny internetowej oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

15. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Witryny internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian- odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej.

16. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych przekazanych Administratorowi danych osobowych podczas korzystania z Witryny internetowej, co wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika ze zbioru danych osobowych.

x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.